Samhälle, näringsliv och konsument

I en tid som präglas av oro inför framtiden på grund av textilindustrins påverkan på miljö och klimat är samverkan viktigt. Det handlar om att alla ingående parter tar sitt ansvar för att säkerställa en tryggare och mer grön framtid. Med parter, vilka syftar vi då på? Samhället i sin helhet, näringslivet med olika kategorier modeaktörer samt den slutliga konsumenten. Slit och släng Trender och nyheter uppkommer i de flesta fall av saker som samhället visar sig ha ett intresse för. Det så kallade slit- och slängsamhället bottnar i ett starkt behov av att köpa nya saker. Shopping har helt enkelt varit ursprungskällan till att människor under de senaste decennierna shoppat för enorma summor pengar. Något som i sin tur har lett till