Samhälle, näringsliv och konsument

I en tid som präglas av oro inför framtiden på grund av textilindustrins påverkan på miljö och klimat är samverkan viktigt. Det handlar om att alla ingående parter tar sitt ansvar för att säkerställa en tryggare och mer grön framtid.

Med parter, vilka syftar vi då på? Samhället i sin helhet, näringslivet med olika kategorier modeaktörer samt den slutliga konsumenten.

Slit och släng

Trender och nyheter uppkommer i de flesta fall av saker som samhället visar sig ha ett intresse för. Det så kallade slit- och slängsamhället bottnar i ett starkt behov av att köpa nya saker. Shopping har helt enkelt varit ursprungskällan till att människor under de senaste decennierna shoppat för enorma summor pengar. Något som i sin tur har lett till att tillverkningsprocedurerna effektiviserats för att kunna mätta den skrikande marknaden. Fler kollektioner per år, många olika färger i en och samma design. Resultatet av slit- och slängsamhället är dock inga glada nyheter. Tvärtom står vi idag i ett läge där framtiden är hotad på grund av ett okontrollerat leverne och osund konsumtion av mode.

Det krävs att alla aktörer tillsammans bidrar med sitt för att hitta en bättre balans inom modevärlden. Samhället måste på olika sätt informera konsumenten som i sin tur måste bli bättre på att göra hållbara val. För att kunna göra detta måste modeföretagen och tillverkarna leverera lösningar och redskap till både samhället och konsumenterna. Tydliga märkningar, hållbara material och miljövänliga kollektioner. Sen gäller det även att tänka innovativt och förbättra existerande tekniker samt utveckla nya mer hållbara tekniker.

Mitt i allt negativt som det konsumerande samhället bidrar till i form av miljöpåverkan finns ändå en positiv bit. Det finns nämligen många möjligheter för den som vill bidra med något till framtiden. Moderna affärsidéer som kan revolutionera klädbranschen, men även sättet vi som konsumenter förhåller oss till mode och shopping. Det handlar inte om att ta död åt en hel industri, tvärtom handlar det om att hitta nya, hållbara alternativ. Framtiden är beroende av att rätt tilltag görs redan idag och med en innovativ och framtidsriktig affärsidé kan modebranschen utvecklas i sund riktning.

Som konsument kan du till att börja med se till din egna garderob. Försök att inte köpa nytt hela tiden. Tänk istället långsiktigt när du gör dina modeinköp och försök att anamma tänkandet “en in, en ut”!