Modeföretagets utmaningar

Även om modeindustrin fortfarande hör till en av världens största handelssektorer står modeföretagen inför tuffa utmaningar. Det är främst branschens miljöpåverkan som präglar utvecklingen och ett nytt “tänkande” är ett måste.

Hur förbereder sig modebranschen inför framtiden? På vilket sätt involveras konsumenten?

Miljöpåverkan – mer än kemikalier

Det är lätt att tro att textilindustrins miljöpåverkan endast grundar sig i kemikalier från tillverkningen som kommer ut i mark och natur. Miljöpåverkan kan dock brytas ned i olika delar och det börjar redan innan tillverkningen i jakten på rätt material. Ett bra exempel är bomullsodlingarna, vilka generellt sätt är långt från hållbara. Kemikalier används för att odla och odlingen kräver enorma mängder vatten.

Transporten är en annan del som bidrar till den negativa spiralen kring utsläpp och miljöpåverkan. Distanserna från tillverkningsplats, lager och slutlig försäljningspunkt är ofta långa, något som innebär stora mängder utsläpp. Konsumentens transport till butiken bör också ses som en bidragande orsak till de miljöfarliga utsläppen.

Modeföretag som inte aktivt engagerar sig för att bidra till en mer hållbar textilindustri är fel ute. Det krävs ett nytänkande inom branschen och samhället som sådant kräver mer av aktörerna än tidigare. Numer räcker det inte att visa en “Code of Conduct” utan det behövs ett större engagemang och ärlig inställning från modeföretagens sida.