E-handelns historia

Online shopping är idag ett vardagsbegrepp och handeln på nätet har ökat rejält under de senaste åren. Det betyder å andra sidan inte att e-handel är något nytt fenomen, tvärtom har det existerat ända sedan internets tidiga epok. E-handeln har under åren blivit mer uppmärksammad och ny teknik har effektiviserat köpprocessen på nätet.

I den här artikeln ger vi dig intressant läsning om näthandeln utifrån ett historiskt perspektiv. Mer om detta i den följande texten.

E-handelns tidiga era

E-handelns tidiga boom skedde under slutet av 90-talet. Det var vid denna tidpunkt många aktörer inom exempelvis modebranschen utvecklade sin första webbaserade köpkanal. Tekniken var fortfarande ung och varje ny funktion var mer eller mindre revolutionerande för handeln.

Även om e-handeln rent tekniskt hade avancerat avsevärt vid millennieskiftet var det fortfarande ingenting gemene man sysslade med. Misstänksamheten mot internet som handelsportal var stor och många kände sig otrygga i att lämna ut kortuppgifter eller liknande.

Den stora boomen

IT-bubblan ledde till svårigheter inom många branscher, men e-handeln lyckades förhålla sig tämligen stark. Inom några år var näthandel åter på fötter och försäljningen på den svenska e-handelsmarknaden uppgick 2013 till 37 miljarder kronor. Sedan dess har utvecklingen fortsatt i samma positiva anda med en ständigt ökad försäljning. Modebranschen är idag en av de främsta konsumtionskategorierna på nätet.