Mode – en tidig handelsvara

Att på olika sätt byteshandla modevaror är allt annat än något nytt fenomen. Tvärtom är det ett område som sedan lång tillbaka haft en stor betydelse för handeln. Textilier och tyger var tidigt en värdefull handelsvara och det var textilindustrin som lade grunden till den industriella revolutionen.

Här går vi in närmare på temat mode utifrån ett historiskt perspektiv. Låt oss se till hur modevaror har påverkat handeln, men också hur begreppet “mode” uppstått.

Mode i handelshistorian

Även om mode inte direkt syftar till kläder är det ändå textilier som i största utsträckning representerar begreppet. Det har bland annat att göra med det faktum att textilier sedan urminnes tider haft en stor betydelse inom handelshistorian. Handeln med tyger präglade det tidiga samhället i allra högsta grad. Textiliers kvalitet och egenskaper var tidigt en direkt symbol för status och klass. Ju bättre och finare tyg, desto högre status helt enkelt. Affärsmän som sysslade med handel av textilier levde gott under tidiga epoker då varan var starkt efterfrågat. Då endast de förmögna hade tillgång till varorna blev textilier en så kallad lyxvara.

Mot slutet av 1700-talet var det faktiskt textilindustrin som tog det första steget mot den industriella revolutionen med nya produktionsmöjligheter. Det var i England de första spinnmaskinerna uppfanns, vilket innebar en mer effektiv produktion av textilier. I Sverige byggdes landets första textilindustrier i början av 1800-talet och Borås skulle tidigt bli en strategisk punkt för branschen. Nu hade alltså textilindustrin gått från vad som kallas för hemslöjd till fabriksproduktion.

Begreppet “mode”

Idag är mode ett akademiskt begrepp och du kan numer studera modevetenskap på universitetet. En av anledningarna till detta är den kulturella bakgrund begreppet faktiskt stoltserar med. Det finns nämligen bevis för att mode existerade redan på 1300-talet. I Frankrike fanns det inflytelserika personer i Burgunder-hovet som menade att klädernas uttryck kunde framhäva människors status. Olika modestilar skapades och togs efter, vilket sedermera gjorde att begreppet klädmode uppstod. Det handlade dock på den tiden mest om social prestige och mode var endast tillgängligt för en liten klick från samhällets högsta skick.

I samband med industrialiseringen skulle dock mode bli ett begrepp även för den breda massan. Handeln av textilier utökades och blev tillgängligt för flera människor från olika samhällsklasser. Några som snabbt fick “trender” att bli uppmärksammade var textilentreprenörer, som var kvicka med att göra lönsamhet av det hela. Kläder och textilier hade alltid varit efterfrågade varor, men det var först nu modetrender på allvar blev “business”. En snabbare rotation av modetrender skulle helt enkelt generera mer pengar och det banade väg för fler kollektioner och nyheter.

Idag är textilindustrin fortfarande en av världens största handelsområden. Mycket har dock förändrats under de senaste åren. Inte minst på grund av den påtagliga miljöpåverkan som textilindustrin ligger bakom. Tuffa utmaningar är att vänta för textilindustrin, men samtidigt är det viktigt att poängtera att utvecklingen går snabbt. Redan idag har hållbara tekniker tagits fram med syftet att leda textilbranschen i rätt framtidsriktning.