Modeföretagets utmaningar

Även om modeindustrin fortfarande hör till en av världens största handelssektorer står modeföretagen inför tuffa utmaningar. Det är främst branschens miljöpåverkan som präglar utvecklingen och ett nytt "tänkande" är ett måste. Hur förbereder sig modebranschen inför framtiden? På vilket sätt involveras konsumenten? Miljöpåverkan - mer än kemikalier Det är lätt att tro att textilindustrins miljöpåverkan endast grundar sig i kemikalier från tillverkningen som kommer ut i mark och natur. Miljöpåverkan kan dock brytas ned i olika delar och det börjar redan innan tillverkningen i jakten på rätt material. Ett bra exempel är bomullsodlingarna, vilka generellt sätt är långt från hållbara. Kemikalier används för att odla och odlingen kräver enorma mängder vatten. Transporten är en annan del som bidrar till den negativa spiralen kring utsläpp